Echtelieden Voorgeschiedenis

Zoeken op naam.
Top.

 

 

Averes   Henrica                      J    

Boelling  Carl Gustav                K 4  

Bouman   Hendrica Wilhelmina   K 3 Brinkenberg  Elizabeth            K

Buitendijk  Maria Christina      H      

Buren v.  Maria                        E  

Canselaar  Abram                     G 8 Casteleijn  Jan Jacobsz            A 5

Celijken Claesdr                       A     

Cluijter  Agnieta                      D  

Couwenberg  Abraham Johannes K 2

Dumpel   Johanna Judith           K     

Duijn v.d.  Johanna                   C     

Elingh   Josina                          D 1 Goossens  Johanna                     D   

Grietgen Jansdr                       A 6    

Haes de  Anthonie                     A 5 Hendrik Cornelisz                     A 5 Hoesman   Aleida                       J   

Hofman  Mautits Casimir            H 1

Keijser   Gerrit Anthonie            G 6 Leeuwen v.  Fenne                      J    

Louseke Jacobsdr                     A 3

Lijsbet Jansdr                          B Magdaleentgen Gerritsdr           A    

Nilant   Assuerus W                  G 9    

Nijs de   Maria                         A

Truirniet  Petronella                  I  

Vroesen   Maria                         F Wächters  Leopold Agidius         H 1 Wolffsen  Alijda                       G   

Zoelen  v.  Herman                     C 4

De in deze lijst voorkomende namen zijn niet getraceerd als zijnde directe familieleden. Wel is het zo dat aan het eind van de 16e eeuw de naam Soury

( Sourij ) vrijwel niet voorkwam. Het is als aannemelijk te beschouwen dat zij toch tot de familie behoren. Omdat er geen aansluiting is gevonden heb ik deze niet als Parenteel opgenomen en uitsluitend vermeld omdat dit een tak is geweest die veel met het openbare en bestuurlijke leven te maken hebben gehad.

Alle genoemde voornamen hadden als achternaam Sourij