Uitreksel uit “ De Engelsche Koningsjuweelen in de Rotterdamsche Bank van Leening”

door  Mr. F.C.Koch

 

Als gevolg van het huwelijk tussen Prins Willem, zoon van Prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms, en Maria Stuart, dochter van Karel I, Koning van Engeland en Koningin Henriëtta Maria, kwam de vrouw van Karel I om moverende redenen naar Nederland met haar dochter. Het was de gewoonte dat de gasten op kosten van de gastheer, Prins Willem, hier verbleven, ook al werd dat niet op uitnodiging gedaan. Gezien het feit dat de jonge Prins Willem alleen maar schulden had werd dit een moeilijke zaak. Er werd op een of andere manier dus bij gesprongen.

De Engelse Koningin had, als gevolg van onderlinge twist tussen Koning en Parlement in Engeland, de kroonjuwelen meegebracht teneinde deze te verkopen of te belenen. Ook het Engelse koningshuis zat op zwart zaad. Zonder in detail te treden ging het om een geschatte waarde van ca. fl.  1265300.--. Een deel van de schat werd niet verkocht of beleend en derhalve was de opbrengst fl. 750000.--

fl. 400000.-- van de Stadt Rotterdam, fl. 300000.-- van de Prins en 50000.-- van de Staten Generaal. Doordat de Thesauriër-Generaal , Tymen van Volbergen, voor de rente instond van het Rotterdamse deel, en deze niet meer kon betalen heeft de Vroedschap na herhaalde aanmaningen en vergaderingen hierover uiteindelijk besloten de juwelen te verkopen. Onder de kopers was Vroedschap Andries Soury welke voor fl. 39000.-- aan robijnen en diamanten kocht. Op 23 aug 1650 werden op de kermis nog een aantal juwelen verkocht. De Stadt Rotterdam kocht op naam van Vroedschap Andries Soury, 1 grote diamanten tafel voor fl. 60000.--, 1 grote diamanten tafel voor fl. 46000.--, 28 ronde parelen voor 46000.-- en 1 groot juweel ( 3 grote robijnen, 1 grote diamant en 4 parelen ) voor fl. 70000.--.

Het duurde tot 1659 alvorens de Stadt erin was geslaagd alle juwelen van de hand te doen. Uiteindelijk bleef de Stadt Rotterdam na de gehele transactie met een tekort van fl. 42500.00 zitten.

Opgetekend  september 2008       Paul Serrij

Hier rust het lijck van juffr. Maria Sourij gewesene huijsvrouw van de Heer Harmen van Zoelen, oudt burgemeester en Raedt mitsgaders bewinthebber van den Oostindische Compy, alhier obiit den 10 juny anno 1676, oudt sijnde 40 jaeren.

 

Hier leijt begraven de Heer Adriaen Sourij, oudt burgemeester en Vroetschap deser stede, oudt 60 jaere 7 maende obijt den 26 december anno 1688.

 

Hier leyt begraven Johan van der Duijn, raet ende Vroetschap deser stede gecommiteerd, raedt der admiraliteyt ende bewinthebber de Oostindische comp,ie, sterft den 5e october 1630, out 49 jaer.

 

Hier leyt begraven joffrou Ingetie Adriaens van Bijlwerf, weduwe van saliger de heer Johan van der Duijn, out sijnde 72 jaren, obyt de 2e febri 1652.

 

Hier leyt begraven de Heer en Mr Joan van Driel in sijn leven oudt schepe deser stadt, oudt sijnde 49 jaren, obyt de 19en April 1656.

 

Hier leyt begraven Joffrou Maria van der Duijn, weduwe salige de Heer Joan van Driel, obyt 16en jannewary 1657.

 

Hier leyt begraven de heer Andries Sourij, in sijn leven oudt Burgemeester raedt en Vroetschap deser steede obyt de 21en Juny 1664 oudt synde 80 jaeren ende sin huivrou Joffrou Johanna van der Duijn overleden den 5 Augusty 1672 oudt sijnde 72 jaeren.

 

 

     D.  Pieter Sourij                                                           Zn v Jean Sourij  en  ?  ( A )

              *   omstreeks  1590                                                                                   +  in Indië, 1645

              x  Batavia, jan 1636                          1e x

         Agnieta Cluijter                                                     Dr van ?

               * ?  

                           Zij was weduwe van Hans Widerhuij.                                                                             +  ?

               

               x  Batavia, feb 1643                  

          Johanna Goossens ( Susanna )                                Dr v  ?

               *     ?                                                                                                       +   in Indië, 1645

Zij was weduwe van Willem Jacobus Coster, vice-gouveneur op Ceylon en aldaar in 1640 vermoord.

 

              Uit 1e huwelijk;

              1.  Johan

                      * Batavia,  ca 1637                                                                           +  Batavia, 1701

                      x Batavia,

                       Josina Elingh                             Dr van  ? en Cornelia Houckgeest

Hij was van 1659 tot 1687 in dienst van de O. I. Comp.  Schepen te Batavia en  Ondervoorzitter van het College van Schepenen tot aan zijn dood.

 

              Uit 2e huwelijk ;

              1. Pieter Sourij                                                      volg G

 

Pieter was Kapitein van de V.O.C. te Djambi, Oost-Sumatra. Beleid met verkoop juwelen niet zo goed gegaan, afgekeurd door leiding gevenden.

1636- De gouveneur-generaal Van Diemen besloot op 16april 1636, Jan Dirks van Galen met het schip “Oudewater” naar Kambodja te zenden, en deze vertrok, vergezeld van den opperkoopman Pieter Soury, gewapend met eene instructie en met aanbevelingsbrieven gedateerd 17 en 20 mei 1636, op het einde van mei naar dat land ( Wiselius, p74 ) ( De Gids 1878 )

1639- actief voor de stad Palembang

1642- Daghregister gehouden bij Pieter Sourij gedeputeert als commissaris in legatie aan de coninginne van Atchin van 15 Meij tot 18 Augustij 1642. ( Nat.Archief 1,04.02, 1143 Sumatra )

1642- Koopman Pieter Soury leidt een handelsdelegatie om de verstoorde handelsrelatie met de Sultan van Atjeh te herstellen. Jan van Riebeeck gaat met hem mee.

1643- Gehouden daghregister van heer commissaris Pieter Soury wegen ‘t verrichten  sijn der delegatie aen den Jambijschen coninck en de majesteijt Atchin van 30 Meij tot en met 14 November 1643 ( Nat. Archief1.o4.02, 1144 Sumatra )

1643- Pieter Soury weet in 1643 voor de VOC het pepermonopolie te bemachtigen, in ruil voor de bescherming van de stad Jambi, gelijknamige hoofdstad van het koninkrijk Jambi op de oostkust van Sumatra. Hij is de Portugezen, Chinezen en Engelsen te slim af. [ VOC - site ]

 

     E.  Johan Sourij                                   Zn van Andries Soury en Johanna van der Duyn   ( C )

                *  Rotterdam,  omstreeks 1630                                                            + Rotterdam, 23 nov 1696

                x   ?,  .nov 1672

          Maria van Buren

                *  ?,                                                                                                   +

                                                                                          

Johan was gehuwd en had 3 kinderen, t.w. Maria, Jannetge en Clara.

 Helaas was het een drinkeboer, waardoor hij later problemen kreeg. Hij was Mr. en werkte aan het Hof van Hollant.

Commissaris van het Waterregt te Rotterdam in 1657, 1658. Hij was Schepen aldaar in 1655, 1656 en 1660, 1661.

Daarna Commissaris van Wapenen bij het leger.

( Zie verder ONA 1672  921  217/669 en ONA  1672  921  218/671 ).

In 1684 wordt zijn dochter Maria benoemd in een testament van Adriaen zijn broer.

Zie bovenstaand artikel van Andries Sourij.                                                                                                                    

    

      F.   Andries Sourij Jr  Mr.                        Zn van Andries Soury en Johanna van der Duyn   ( C )

                                                                                         Doop get; Geref.Johan v Driel, Maria van Dun en de Vijscael

                 ~  Rotterdam, 1 feb 1635                                                                     ^  Rotterdam, 16 apr 1662    Oppert 1

                 x  Rotterdam, 10 okt 1660                                Ondertrouw 26 sep 1660

           Maria Vroesen                                                Dr v  Adriaen Vroesen  en Aeltge Rosecrans        

                        *       ?                                                                                         + Rotterdam, 16 nov 1720

Ten tijde van het huwelijk woonden Andries en Maria op de Hoogstraat.

 

                 Uit dit huwelijk;

                 1.  Hillegonda Christina Sourij                Doop get. Waals  André Soury, Adriaen Vroesen,

                                                                                       Christina Hogendorp wed. Navander, Marie Sourie vrouw

                                                                                       van Dhr. Van Zoulen

                      ~  Rotterdam, 18 sep 1661                                                               +   ?

                           Maria Vroesen hertrouwt na het overlijden van Andries in 1663 met Mr Cornelis van der Duijn.                                        

     G.   Pieter Sourij                                   Zn van Pieter Soury en Johanna Goossens   ( D. )

                                                                                        Doop Geref. get. N.n. Sourij, Susanna v.d. Leeden

                                                                                         Susanna v.d. Duijn, Elizabeth Goosse               

                ~ Rotterdam, 3 aug 1645                                                                        + Rotterdam, 4 jun 1695

                x ‘s Gravenhage, 5 okt 1667  ( Rijswijk )            Ondertrouw Rotterdam, 11 sep 1667

          Alijda Wolffsen                                               Dr van Hendrik Wolffsen en Alijda  Verwer

                * Zwolle,    22 okt 1648                                                                         + Zwolle, 25 aug 1692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alijda Wolffsen

 

 

 

 

Ten tijde van het overlijden van Pieter liet hij negen minderjarige kinderen en 1 meerderjarig kind na.

Hij is in de St Michaëliskerk begraven te Zwolle.

          

                 Uit dit huwelijk;

       1. Alijda.                                      Peter en Meter: Hendrik Wolfsen en Geertruit Nagtglas          

         + Zwolle, 1 sep 1668                                                                         ^  Zwolle, 10 sep 1668 Grote Kerk

      2. Aleida                                      Peter en Meter: Hendrik Wolfsen en Geertruit Nagtglas

           ~ Zwolle, 4 jan 1670                                                                         ^  Zwolle, 7 nov 1711   Grote Kerk

        3. Pieter                                       Meter: Gesina Helena Wolfsen

         ~ Zwolle, 10 aug 1671                                                                        ^  Zwolle, 5 mrt 1675

         4. Geertruida

             ~Amsterdam, 18 dec 1673                                                                   ^  Zwolle, 10 mrt 1675

         5. Geertruit                                    Meter: Geertruit Nagtglas

             ~ Zwolle, 18 feb 1676                                                                         + Zwolle, 8j an 1731

         6.  Johanna Maria

             ~ Zwolle, 7 jul 1677                                                                            +  ?

             X  Windesheim, 13 feb 1697

              Gerrit Anthonie Keijser

               *  Windesheim, ,                                                                                  +  ?

         7. Hendrik Jan   ( Dirk )                                           volg H

        8.   Coenradi Helena

           ~  Zwolle, 17 nov 1680                                                                         +  na 1716

              X  Zwolle, 29 jun 1705

              Abram Canselaer                                               Zn v   ?

              Capt. Du Regt. de Amerongen                                                                                                  

              *  ?                                                                                                     + Mastenbroek,

        9. Anna Magteld

         ~ Zwolle, 4 jul 1682                                                                            ^ Deventer, 27 apr 1753

              X  Colmschate, 25 apr 1718

         Assuerus W Nilant                                            Zn van Wilhelm Nilant en Elizabeth Strockel of Stroekel

              * Colmschate, 5 mrt 1670                                                                     + Deventer, 16 okt 1731

       10. Elizabeth Lebuina

            ~  Zwolle, 28 okt 1683                                                                        +  Deventer, 13 feb 1731

      11. Petronella

          ~ Zwolle, 28 jun 1685                                                                         +  Uelsen, 31 mrt 1721

        12. Peter

           ~  Zwolle, 2 jan 1687                                                                           ^  Zwolle, 5 sep 1687

         13. Adriana

            ~ Zwolle, 9 sep 1688                                                                            ^  Deventer, 16 okt 1759

        14. Pieter Andries                                        volg I

      15. Coenraad Willem

          ~ Zwolle, 11 aug 1692                                                                           ^  Zwolle, 28 aug 1692

 

Pieter Sourij is Burgemeester van Zwolle geweest en trouwt met Alijda , zij is een dochter is van

Hendrik Wolffsen, bij leven ook Burgemeester van Zwolle.

     Bij het overlijden is de volgende opmerking geplaatst:

  Overledene liet na 9 minderjarige kinderen en 1 meerderjarig kind;  tot den Harttijck over      dommene Braeckel       op ‘t bordes; naar Swol vervoert, daer in de kerck.

 

   Rond 1682 woonde een echtpaar Soury in een huis aan de Melkmarkt 53 te Zwolle. Zij kregen in     totaal 15 kinderen, waardoor het huis te klein werd. Meneer Soury kocht toen het huis dat aan de      achterkant ( Voorstraat 46 ) stond en verbond de twee huizen met een overdekte gang.

   Het echtpaar Pieter Soury, burgemeester van Zwolle, en Aleijda Wolfsen, schilderes, bepaalden      rond 1680 voor een belangrijk deel de vormgeving van het huis zoals het er nu nog uitziet. De ‘Grote     Sael’ (nu de Regentenkamer), een gang die versierd werd met houtsnijwerk van bloemenslingers, een      schouw met vruchten slingers en de marmeren vloeren zijn in hun opdracht gemaakt.

   Aleijda Wolfsen was schilderes van portretten. Zij werd in 1648 in het huis geboren. Na een      verblijf van meer dan 10 jaar in Den Haag, keerde zij – inmiddels gehuwd – terug naar Zwolle.

     Zij stierf er in het kraambed in 1692 en werd begraven in de Grote Kerk.

  Na het vertrek van de familie Soury werd Aleida Greve- een welgestelde en ongehuwde dame-      eigenaresse.

    Na de dood van de volgende bewoonster Aleida Greve werd het huis in 1742 volgens haar laatste wil      tot (Oude) Vrouwenhuis verbouwd. Tegenwoordig is het een museum..

   In het Vrouwenhuis wandelt u door authentiek ingerichte interieurs uit drie eeuwen, van 1680 tot     1980, van de sfeervolle Regentenkamer tot de eenvoudige kamer van een bewoonster uit de 20ste      eeuw.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       H.     Hendrik Jan Sourij                             Zn v  Pieter Sourij  en Alijda Wolffsen   ( G. )

                     Rechter te Uelsen

                     * Zwolle,  2 feb 1679                            ~ Zwolle 12 feb 1679                       +  Uelsen,  voor 1724

                     x  Uelsen,  20 mrt 1701

              Maria Christina Buitendijk                  Dr v Gerard Buitendijk en Aleida Lohman

                     *  Uelsen  ,  1676                                                                                           ^ Uelsen, 3 aug 1736

Hij is ouderling van de Geref. Kerk te Uelsen.  Geheimraad graaf van Bentheim.  Rechter en geograaf te Uelsen.

 

                     Uit dit huwelijk;

           1. Alijda Lebuina

                 *  Uelsen, ca. 1702                                                                                     + Uelsen, 16 apr 1793

               X  Uelsen,  9 apr 1724                       1e x

             Leopold Agidius Wächters              Zn van  Melchior van Wächters en ?

                     Rechter te Uelsen

                    *   s’Gravenhage,                                                                                        +  ca 1730

               X Uelsen,  1744                                 2e x

             Maurits Casimir Hofman                   Zn v  ?

                     Rechter te Uelsen            

                    *  1716                                                                                                       +  ?

        

          2. Hindrik Jan  Sourij                  volg J          

                

          I.  Pieter Andries                           Zn v Pieter Sourij en Aleida Wolfssen  ( G. )                                

                      * Zwolle, 9 okt 1690                                                                                      + Zwolle, 2 nov 1730

                      X Zwolle, 3 mrt 1714

               Petronella Truirniet

                       * Dongium,                    Vriesland

       

                       Uit dit huwelijk;

                   1. Pieter Robbert                     volg L              

                           

          J.  Hindrik Jan Sourij                   Zn v Hendrik Jan Sourij en Maria Christina Buitendijk ( H. )

           * Uelsen, 1730                                                                                              +  ?

                 X  Uelsen, 16 jul 1759                        1e x

           Fenne van Leeuwen                              Dr van Joan Jacob van Leeuwen ( predicant ) te Uelsen en ?

                 * ca 1741                                                                                                       + 6 jul 1760 te Uelsen

                 X  Nordhorn, 23 sep 1763                  2e x

                 Henrica Averes                                Dr van  Hendrik Averes en ?

                 *  ?

                 X  Nordhorn, 24 feb 1778                  3e x

           Aleida Hoesman ( Huisman )        Dr van  ?

                  *  1740                                                                                                     +  ?

Hij was Overkerkenraadt van Bentheim.  Rechter in Nordhorn.

 

             Uit 1e huwelijk;

            1. Jan Leopold

                ( Mr. Johan Leopold, assiser die Hooglofl Bent-Heimmoschen over kerkeraad en s’lands Lindicus,                             dezer graafschap. Graafschap Bentheim )

                * Uelsen, 29 jun 1760                                                                      + Uelsen, 16 mrt 1810

 

            Uit 2e huwelijk:

            2. Jan Hindrik

                * Uelsen, 8 apr 1765                                                +  ?

        Jan Hendrik is op 20 sep 1793 als jong matroos in dienst getreden bij de V.O.C.

En uitgevaren met het schip de “Vredenburg”. Hij is op 30 jun 1800 uit dienst getreden in Azië.

            3. Maurits Casimir

                * Nordhorn, 28 mrt 1766                                                                 + Nordhorn, 18 feb 1774

            4. Casper Strik                           volg K

            5. Alexander

                * Nordhorn, 21 jul 1770                                                                   + Nordhorn, 24 jun 1771

            6. Aleida Lebuina

                * Nordhorn, 9 apr 1772                                                                     + Nordhorn, 5 jan 1775

            7. Mauritz Casimir

               * Nordhorn,  ?                                                                                   +  17 sep 1793

                        Op 24 nov 1792 is Mauritz als soldaat aangemonsterd op het V.O.C. Schip de “Berkhout”

                        De reden dat hij uit dienst trad was dat hij was overleden in Azië.

                            

            8. Pieter Coenraad                

                * Nordhorn, 10 apr 1778                                              +  ?

            9. Aleida Lebuina

                * Nordhorn, 13 feb 1780                                               +  ?

           10. Sophia Rosina

                * Nordhorn, 7 okt 1781                                                                      +  ?

 

       K.   Casper Strik Soury                    Zn v Hindrik Jan Sourij en Aleida Hoesman ( J.  )

                 Beroep: Koopman

                   * Nordhorn, 22 jan 1768                                                                        + Den Haag, 24 dec 1844

                   X Zwolle, 16 jun 1797                            St-Michaeliskerk  1e tr

             Johanna Judith Dumpel                      Dr v  ?

                    * ?                                                                                                       + Amsterdam, 1803

                    X  Amsterdam, 1803                              2e tr

                    Elizabeth Brinkenberg                 Dr v  ?

                          * ?                                                                                                       + Den Haag, 20 nov1849

           

                        Uit 2e huwelijk:

                         1. Hendrik Jan                        Mr. in de Rechten en griffier Arrondissementsrechtbank te Den Haag

                             * Den Haag, 18 aug 1804                                                                    + Den Haag, 28 aug 1882

                             X bleef ongehuwd

 

                                                                                                                          

 

 

 

                          

 

 

 

 

Hendrik Jan

                           

 

                            2. Henrica Alida Sophia

                                  * Den Haag, 9 jul 1808                                                            +  Dalfsen, 2 jan 1857

                                 X Den Haag, 6 nov 1833

                      Abraham Johannes Couwenberg      Zn v Johannes Couwenberg en Geertruida Jacoba Wiegmans

                                 Beroep: kunstschilder

                                 *   Delft, 12 mrt 1806                                                               + Arnhem, 5 apr 1844

 

                           3. Piter Carel                                        Referendaris Alg. Rekenkamer.

                                 * Den Haag,  1811                                                                   + Den Haag, 18 nov 1866

                                 X Den Haag, 30 apr 1862

                      Hendrica Wilhelmina Bouman          Dr v Jacob Bouman en Jacoba Fornamburg

                                 *  ´s Gravenhage,  ca. 1806                                                     +  ´s Gravenhage, 18 nov 1866

 

                            4. Catharina Helena

                                 * Den Haag, 1813                                                                    +  ?

                                X Den Haag, 8 nov 1837

                     Carl Gustav Boelling                         Zn v Ferdinand Wilhelm Boelling en Anna Barbara Staats

                                Beroep: koopman

                                * Mulheim, a/d Rijn, 1811                                                        +  ?

 

               

               L. Pieter Robbert                            Zn v Pieter Andries en Petronella Treurniet   ( I. )

                           ~ Zwolle, 30 jun 1715

 

 

                                 

Volledige tekst van de grafsteen.

Voorgeschiedenis Sourij

De voorgeschiedenis zoals deze door mij is beschreven  is als aannemelijk te beschouwen, omdat de naam Sourij, uitsluitend in relatie met elkaar voorkwam. Op de één of andere manier is Jean, en zijn vrouw ?, met de kinderen vanuit Gent ( het huidige België ), mogelijk via Delft, in Rotterdam terecht gekomen. Dit zal omstreeks 1580-1585 hebben plaats gevonden. Andries kon niet toetreden tot de raet en vroedschap van Rotterdam, vanwege het feit dat hij uit Delft kwam. ( zie onderstaand de aantekeningen van Andries Sourij  ) In Delft heb ik niets gevonden wat er op duidt dat hij daar heeft gewoond. Later blijkt dat hij alsnog is toegetreden tot de Readt en Vroetschap.

Omdat de persoon Andries Sourij een bepalende figuur was in die dagen, vond ik het wel interessant om deze tak te beschrijven ook al omdat het een schets geeft van het leven in die periode. Veel feiten heb ik uit digitale archieven weten te halen en ook uit boeken en geschriften die ik heb geraadpleegd.

Helaas heb ik geen directe aansluiting weten te vinden omdat de archivalia te summier is om dit deel goed te onderbouwen. Ik ga er dan ook vanuit de familie te laten beginnen daar waar waarheidsvinding op zijn plaats is. En dat is bij Parenteel I

 

A.   Jan (Jean) Soury,

           Geb. in Frankrijk of België, omstreeks 1555,                               +  ?

                Beroep;   o.a. waard van herberg  aan de Nieuwe Haven, “ het Witte Kruijs “

                 

                 x            Gegevens over het 1e huwelijk zijn niet bekend. Het is zeer waarschijnlijk in  Frankrijk of

                               “ België “  gesloten.  ( Zuiderlijke Nederlanden )

     x  Rotterdam, 21 aug 1602                        2e x  Waelse kerk   Ondertrouw 18 aug 1602

                                                                     Ontbonden, waarschijnlijk door overlijden partner.  

     Maria Denijs                             Dr van ?

                                                                      

                x   Rotterdam,  13 jul 1613                         3e x   Ondertrouw 7 jul 1613

   Celijken Claesdr                                      Dr v   ?

                 *  Schoonhoven,    ?                                                                 ^  Rotterdam,  16 sep 1628

                 

                 x  Rotterdam ,                                           4e x met

                 Magdaleentgen Gerritsdr                         Dr van Gerrit

                 * Rotterdam ?,  1592                                                                +  na 1632

 

     Uit 1e huwelijk;

           1. Arijan Jansz Sourij,                           volg  B.

                      *   omstreeks  1583                                  

                 2.  Andries (Adrianus) Sourij            volg  C.

          *   omstreeks  1584

         

                3. Symon  Sourij

      *   omstreeks 1588                                                            +   Haarlem,  voor 4 jun 1640

          X  ?

          Louseken Jacobsdr                 ( Zij hadden 2 kinderen.  zie ONA  1640  262  129/205  4 juni   )

                 4. .Pieter Sourij                          volg D.

               *    omstreeks 1590

     5. Maria  Sourij

                      *   omstreeks  1592                                                            ^ Rotterdam, 31 okt 1655

                      x   Rotterdam, ca. 1624                        1e x

                     Anthonie de Haes                         Zn van ?

                     Beroep; Boekbinder

                     *      ?                                                                                 ^  Rotterdam, 11 nov 1635      Steiger

                     x Rotterdam, 1636 - 1638                      2e x

              Jan Jacobsz Casteleijn                Zn v ?

                     *  ?                                                                                     + Oost-Indië  1638-1640

                      Beroep: huistimmerman                         ( zie ONA R,dam, 1640  328 233/488 )

                     X Rotterdam, 29 mrt 1643                     3e  x   Ondertrouw 15 mrt 1643

                     Hendrik Cornelisz                      Zn van ?

                     * Dordrecht ?                                                                     ^ Rotterdam 31 okt 1655

                     Beroep ; Timmerman

      

       6. Jonas  Sourij

           Beroep:  maekelaer, botteliersmaet

                *   ca. 1606                                                                        +  voor 1644 in West-Indië  

                ( zie ONA 1631  79  275/928 en ONA 1644  264  146/218 en ONA 1644  265  97/191 )

                 X  Amsterdam, 21 jul 1630  Zie akten.

                Grietgen Jansdr

                      *   ca. 1606                                                                          +   waarschijnlijk Amsterdam

Volgens het Poorterboek Amsterdam van 27 mrt 1636 was hij varensgezel.     

 

                     Uit dit huwelijk;

                     1. Marij           

                         Amsterdam ?, ~  24 jul 1631                                     In de Oude kerk.  Hervormd  Bron 6 p 311

                     2. Lucretia

                         Amsterdam ?, ~  21 jun 1637                                    In de Oude kerk  Hervormd   Bron 7 p 135           

                 

                      Uit 3e huwelijk:                                  

                 7.  Jacques Sourij

                * ?                                                                                      +  Haarlem ?, voor 1660

                X  ?                                   

Hij was gehuwd en liet 1 kind  na. ( Zie ONA 1660  3845  137/622 ).

           8. Joan  Sourij

                * ?                                                                                     + ?, voor 1660  

                 X ?

              

                Uit het huwelijk :

                1.  Maria

                2.  Jannetge

                3.  Clara

        

Volgens lezing van ONA 1632  93  77/114 mag men veronderstellen dat Jan ( Jean ) nogmaals getrouwd is geweest, waarschijnlijk na 1623 met Magdaleentgen Gerritsdr. Omdat zij wordt genoemd als weduwe.

Helaas heb ik geen enkel spoor kunnen traceren.  

Er wordt in de oude notariële akten melding gemaakt dat Andries Sourij een broer Symon heeft.( Zie ONA 1640  262  129/205 )  

Aan te nemen is dat Symon een broer was van Andries, welke is geboren uit het 1e huwelijk van Jean.                  

Notities Jean:

 

De huwelijksdatum staat op folio 380 bij het G.A. te Rotterdam. Zie kopie

Celijken Claesdr was een jongedochter van Schoonhoven, Jean was wed.r van Gendt.

Ondanks nasporingen in het Archief te Gent (B) heb ik hem niet kunnen traceren. Het is zeer wel mogelijk dat Jean daar al een huwelijk heeft gehad, gezien het feit dat er kinderen in het geding waren. Waar deze zijn geboren is niet geheel duidelijk. Andries van 1585 wordt genoemd in Delft te zijn geboren. ( zie Notities Andries Soury )

 

Index op huisnamen (G.A. Rotterdam) van Mej. Moquette, no. 3805.

Jan Soury, waard van " het witte kruis " 1598. De herberg was gelegen aan de Nieuwe Haven. ( zie aktes en adv. ) .

 

Er was in de Grote of St. Laurens Kerk te Rotterdam een grafsteen van Arijan Jansz Soury aanwezig.

Gegevens over het graf,  Middelpand no. 43, anno 1641,in de Grote Kerk te Rotterdam zijn in de 2e wereldoorlog verloren gegaan.

Gegevens voorzover bekend zijn van voor 1940 en door Arie Serrij ( Stam 19 ) geb. 30 okt 1909, op schrift gezet.

Zie Doss. C.B.G.  ( fig. 2 bij de Inleiding )

 

 

    B.   Arijan Jansz Sourij                           Zn v Jean Sourij en ?  ( A )

                *      omstreeks  1583                                                                        +   Rotterdam,  omstreeks 1650

                x Rotterdam, 28 apr 1613                2e x  Hij was n.l. al weduwnaar volgens gegevens over dit huwelijk.

                Lijsbet Jans

          * ? ,  ca. 1590                                                            +  ?

 

               Heeft 1 kind;

          1. Johannes Arijansz Sourij          volg  I a    ( Parenteel I )

 

Notitie Arijan Jansz:

 

Bij de geboorte van Arijan wordt Jan Sueri en zijn huijsvrou  als zijn ouders aangemerkt.

Zie Doop Geref. 1617-1811 boek 444. Getuigen waren, Jan Duijn en zijn zoon Jan Duijn.

Hieruit moge blijken dat Jean vóór 1583 uit Gent is gekomen en de geboorte van Arijan in Rotterdam of elders in Holland heeft plaats gevonden.

 

 

     C.   Andries Sourij                                  Zn v  Jean Sourij en ?  ( A )

               *   Delft,  ca. 1584                                                                             ^  Rotterdam, 21 jun 1664     Hoogstraat

                     x  Rotterdam, 8 sep 1624            Ondertrouw 25 aug 1624   Geref.

             Johanna v.d. Duijn                   Dr v. Johannes v.d. Duijn en  Ingetje Adriaensdr Bijlwerff

                    * Lennik, België  omstreeks  1600                                                   +  Rotterdam, 5 aug 1672

 

                 Uit dit huwelijk .

           1. Adriaen Sourij                  Doop Geref. Get. Jan Duinn , Inge Adriaens  en  Jange Duin                *  Rotterdam, 20 dec 1626                                                           +  Rotterdam, 26 dec 1688

Hij bekleedde van 1672-1685 verschillende stedelijke ambten te Rotterdam.

            2. Johan Sourij                     volg E

            3. Andries Sourij                   volg F                         

           4. Maria Sourij                                     

                      *  Rotterdam, 31 aug 1636                                                              +  Rotterdam, 10 jun 1676

                      x  Rotterdam, 12 dec 1660               Ondertrouw 28 nov 1660

              Herman v Zoelen                           Zn v  Harmen van Zoelen en Madeleine de Moucheron ( Magdalena )

                       *  La Rochelle,  26 okt 1636                                                         +  Rotterdam,  30 sep 1702

 

Ten tijde van het huwelijk woonde Herman op de Leuvehaven en Maria op de Hooghstraat.

Na het overlijden van Maria trouwt Herman met Catharina de Cock, dochter van een rijke bierbrouwer.    

 

( zie ONA R,dam. 395 265/515 7 december 1658)  Abraham de Hertogh, coopman, 47 jaar en Maria Lost, 55 jaar, leggen een verklaring af, op vezoek van Harmen van Zoelen, zoon van Wijlen Harmen Joosten van Zoelen.

Harmen van Zoelen is op vaders wens op 8 jarige leeftijd uit Vranckrijk naar Amsterdam in Hollant gekomen.

Hij is 3 jaar in Beverwijck naar school gegaan en is daarna bij zijn tante Margrieta van Zoelen alhier ( Rotterdam) komen wonen.

De jongen is in de gereformeerde religie opgevoed en is nu lidmaet der gereformeerde gemeynte.

Zijn tante is ca. 8 jaar later overleden.                               

      

          5. Catharina Sourij ( Clara )    Doop Geref. get; Michiel v.d. Brons, Aldert Verduijn, Inghenen Arens en                                                                      Marie Verduijn

                  ~ Rotterdam, 28 sep 1638                                                                +  Rotterdam,   na 10 nov 1675    

 

In de aktes en bijlagen enkele wetenswaardigheden over Andries Soury

Volgens ONA 137 264/382 moet Andries nog een dochter hebben welke is geboren vóór 1631 .

 

Notities Andries Sourij.

 

Onderstaande beschrijving is ontleent aan het optekenen van feiten door W.J.L.Poelmans

 

Andries  Soury heeft vele functies bekleed t.w. Kerkmeester, Vredemaker, Heilige Gasthuismeester, Gedeputeerde der Dagvaart, Boonheer, Commissaris van de Leenbank, Burgemeester, Tresoriër, Weesmeester, Commissaris van de Wisselbank en vanaf 1647 tot zijn dood Raad en Vroedschap.

Op 21 juni 1664 overleed hij te Rotterdam, in den ouderdom van 80 jaren, de oud-burgemeester Andries Soury, die aldaar verschillende regeerings-ambten had bekleed zoals hierboven is beschreven.

Geboren te Delft ? omstreeks 1585, is Andries  reeds op jeugdige leeftijd naar Rotterdam gekomen.

Rond 1610 vertrok hij aan boord van de “Rotterdam “ als opperkoopman naar Grissee op Oost-Java.

In 1612 was hij gevestigd in Passoeroean en opkoper van garens.

Jan Pietersz. Coen, directeur te Bantam en Jacatra, schrijft op 1 januari 1614 aan de bewindhebbers van de V.O.C., dat bij verwoesting van Grissee en Jortan door de Matarammers, eind augustus 1613, de inwoners zijn gevlucht en dat Andries Soury de goederen van de Compagnie te Soerabaja in veiligheid had weten te brengen, waardoor de schade van de compagnie aldaar beperkt bleef tot ca. “500 realen van achten aen grove waren “.

Andries Soury zelf meldt op 22 oktober 1615 vanuit  Bantam aan de bewindhebbers van de V.O.C., dat de oorlog op Java het verzenden van een grote partij garens heeft belet, en dat de oorlogszucht van de Vorst van Mataram zo groot is dat verscheidene koningen een verbond tegen hem hebben gesloten.

Voorts dat de Portugezen enkele jonken hebben verloren en dat men getracht heeft een contract met Mataram te sluiten.

Van 1616 tot 1619 is Andries Soury koopman en opperhoofd te Djambi.

In de aanvang van het jaar 1616 tracht Jan Pietersz Coen zich onafhankelijk van Bantam te maken door peper handel met Djambi te drijven, hij beoogde met het vestigen van een Nederlands kantoor te Djambi ook voeling te krijgen met andere vorsten op Sumatra´s oostkust vooral met de vorst van Palembang, van ouds een vijand van Bantam.

De opperkoopman Andries Soury te Djambi beval hij daarom deze vorst te zijner tijd een redelijk geschenk te zenden en te trachten een verbond met hem te sluiten.

In 1619 is Andries Soury, Raad van Indië, in welk jaar hij met Pieter Carpentier, Jacatra helpt ontzetten.

Zij waren met het fregat “Ceylon “ op 9 april uitgevaren, doch - hoewel zij daar graag onverwachts met de vloot waren geland - door tegenwind eerst op 10 mei te Jacatra aangekomen.

Uit een rapport van verscheidene personen, in 1622 uit Oost-Indië in Amsterdam aangekomen, blijkt dat Andries Soury,

de 1e Gouveneur van de V.O.C. te Masulipatam op de kust van Coromandel, niet ongevoelig was voor het schone geslacht. Een zeker persoon had op zijn sterfbed wraak geroepen over het feit, dat Soury   “anders personen wijff offsoende “

Soury was daarover indertijd ter verantwoording geroepen naar Jacatra, doch had zich weten te verontschuldigen en bovendien de toorn zijner superieuren weten af te wenden door te zeggen , dat er een lading van 150 caraet diamanten in aantocht was.

Hij keerde, daar zijn tijd om was, naar het vaderland terug en werd opgevolgd door Abraham van Uffelen als gouverneur.

Hier vestigde hij zich als koopman in Rotterdam en op 8 september 1624 trad hij daar in het huwelijk als jonggezel, wonende op de Hoogstraat, met Johanna van der Duijn, jongedochter, wonende op de Leuvehaven.

Zij was een dochter van bierbrouwer Jan Allartsz van der Duijn en Ingetje Adriaensdr Bylewerff. ( zie voor kinderen verderop onder C ) Andries is 2 maal gouverneur van de Coromandel geweest. Van 1620-1622 en 1624-1626.

Na definitieve terugkeer uit Indië kreeg hij spoedig verschillende ambten, zoals hiervoor beschreven, o.a. Kerkmeester in 1626, schepen in 1627 en burgemeester in 1651-1652 en 1656-1657 en Vroetschap van 1647-1664.

Reeds in de vergadering van de vroedschap van 16 november 1637 werd een voordracht opgemaakt van drie personen, waaruit de Stadhouder een vroedschap zou kiezen. Andries Soury was mede daarop geplaatst, doch hij kwam toen niet in aanmerking, daar hij, naar men beweerde, te Delft geboren en dus niet benoembaar was in de Rotterdamsche Vroedschap, volgens het stelsel van wederkerigheid. Delft liet n.l. ook geen in andere plaatsen geboren personen in de vroedschap toe. Het duurde tot 1647 eer Andries Soury werkelijk een vroedschap plaats verwierf.

Van beroep was hij kassier en handelaar in edelgesteenten; in 1626 verkoopt hij een paar braceletten aan Daniel van der Leck en in februari 1650 koopt hij voor een bedrag van Fl. 39.300,00 , robijnen en diamanten in De Rotterdamsche Bank van Leening, beleend op last van de Engelsche koningin Henriëtta Maria.

( zie onderstaand uitreksel uit het handschrift van Mr F.C. Koch ter lezing in het Gemeente Archief te Rotterdam. )

In 1642 kocht hij zijn woonhuis aan de Hoogstraat N.Z.  ( “De Cleyne Turk “ ) bij het Spui voor fl. 12.000,00; dit huis werd in 1675 verkocht door Adriaen Soury en Herman van Zoelen, getrouwd met Maria Soury, voor fl. 16500,00 .

In 1663 kocht Andries Soury het huis ten oosten van het voorgaande gelegen voor Fl. 8000,00 ter bewoning door zijn zoon Adriaen Soury verkocht in 1691 door Mr. Jacob Visch, secretaris der stadt, getrouwd met Ignatia van Zoelen, enige erfgename ab intestato van haar oom maternel, den heer Adriaen Soury, die een zoon was van Andries Soury, voor fl. 10250,00 Op 8 juli 1643 maakt Andries Soury samen met vrouw Johanna een testament bij notaris Arent van der Graeff om Fl. 50.000,00 na te laten aan hun kinderen, tevens worden er 2 toeziende voogden ( Mr Jacob Navander en Aldert van der Duyn aangesteld.

Verder legateert hij aan zijn broeder Pieter Soury Fl. 6000,00 en aan Claertje de Haes, zijn testateurs zusters dochter, fl. 3000,00 .

In het protocol van notaris Jacob Delphius te Rotterdam komt op 23 december 1662 een nader testament voor van Andries Soury en zijn echtgenote, waarbij wordt bepaald dat na hun dood aan hun beide ongetrouwde zonen, t.w. Johan en Adriaen eerst ieder Fl. 20.000,00 moet worden uitgekeerd, evenals zij ieder aan hun getrouwde kinderen, Andries en Maria hebben gegeven.

Adriaen heeft de keus om de bleekerij`Bleyckesteyn` buiten de Coolsche Poort aan de Cingel al of niet te naasten voor fl. 16000,00 en Maria kan het huis, waarin de testateuren wonen, aan de noordzijde van de Hoogstraat, met de tapijten, die in de zaal hangen, alsmede het marmeren koelvat, de tafel met 20 fluwelen stoelen, de spiegel en verder huisraad eveneens voor fl. 16000,00 overnemen.

Aan de enige dochter van  hun overleden zoon Mr Andries Soury, genaamd Hillegonda Christina Soury werd Fl. 30.000,00 zonder meer gelegateert.

Tot executeurs werden benoemd, Mr Daniël van Hogendorp, baljuw en dijkgraaf van Schieland en Mr Christianus Prins, oud burgermeester  dezer stad.

In dit testament klinkt een sombere toon over Mr Johan Soury, oud-schepen der stad, die blijkbaar nog al eens uit de band sprong. De ouders hebben met leedwezen ondervonden, dat hij zijn goederen verkwist en in bandeloosheid doorbrengt, dat hij vaak geld leent en aan drinkgelagen deel neemt. Zijn erfdeel wordt toegekend onder administratie van anderen en met de bepaling, dat er geen beslag op mag worden gelegd ter voldoening van drinkgeld en dergelijke. Zij zeggen nog meer te betreuren, daar hij steeds behoorlijk gekleed werd en meer dan voldoende zakgeld kreeg om met ere bij alle eerlijke mensen te komen.

Na de dood van zijn moeder op 5 augustus 1672 eist Mr Johan Soury, advocaat voor de respectieve hoven van Justitie bij akte voor notaris P. van Someren per 1 februari 1673 zijn erfdeel op, dat hem toekwam ingevolge haar testament op 2 maart 1669 voor de notaris J.Delphius, onder mededeling, “dat hij bij een ieder en voornamelijk bij den Hove van Holland geoordeeld zal werden te zijn een man bequaam  om zijne goederen selfs te konnen regeren en administreeren, daervan hij tegenwoordig al een geruymen tijt een goet begin heeft gemaekt”.

Inderdaad schijnt hij zich gebeterd te hebben; bij testament van Adriaan Soury, gepasseerd op 15 januari 1684 voor notaris Govert van Gesel te Rotterdam, maakt deze o.a. een legaat aan Maria Soury, dochter van zijn broeder Jean Soury.

Hieruit blijkt, dat hij getrouwd  was , vermoedelijk in Den Haag.

Legaten voor philantropische instellingen vinden wij in testamenten niet vermeld, toch moet dit het geval zijn, immers in de vergadering van de Waalschen kerkeraad, d.d. 23 januari 1689 stelde de heer van Zoelen voor, de helft van de som van duizend francs, gelegateerd door wijlen burgemeester Soury ( Adriaen ) , beschikbaar te stellen tot leniging van den nood der Fransche geloofs-vluchtelingen.

Zoals wij hierboven zagen uit het testament van 8 juli 1643 had Andries Soury ook nog een broer Pieter en een zuster Maria; ik kan nu meteen iets over hen mededelen.

Pieter Soury was in dienst van de V.O.C. als kapitein. Hij maakte contracten met de vorst van Djambi, die echter niet steeds werden nagekomen. Hij trachtte o.a. verschillende fraaie juwelen aan de vorstin te verkopen, waarin hij ten dele slaagde. Zijn slap beleid vond echter geen onverdeelde goedkeuring bij zijn superieuren.

Hij was gehuwd met Johanna Goossens; beiden zijn zeer waarschijnlijk in Oost-Indië overleden.

Maria Soury trouwde met de boekverkoper Anthony de Haes te Rotterdam. Uit hun huwelijk werd te Rotterdam en hervormd gedoopt op 29 december 1624 een kind genaamd Johannes.

Besluit ik met de mededeling, dat Andries Soury begraven is in het familiegraf van der Duyn in de Groote Kerk te Rotterdam.

Zijn graf, ligt thans in een noord-westelijke zijbeuk, is gedekt met een zerk, waarop, met andere handschriften, het volgende te zijner gedachtenis is gesteld;

 

Hier leyt begraven de heer Andries Sourij, in sijn leven oudt Burgemeester Raedt en Vroetschap deser steede obyt de 21en Juny 1664 oudt synde 80 jaeren ende sin huivrou Joffrou Johanna van der Duijn overleden den 5 Augusty 1672 oudt sijnde 72 jaeren.

 

 

 

Het graf bestaat nog en op de grafsteen staat het volgende beschreven, het ligt thans in één van de noordelijk gelegen zijkapellen .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee wapens onder één helm;

Helmteken een muis tussen een vlucht;

I gevierendeeld: 1, en 4 een muis op een takje met de staart in de lucht. 2. Drie sterren ( 6 )  ( 2 en ! ) 3. ( ? )

II doorsneden: boven een liggende leeuw; beneden 3 rozen ( 2 en 1 )

 

De steen bestaat uit

Vierkwartieren  I  liggende leeuw

                         II  2 gekruiste bijlen

                        III  3 rozen

                        IV  6 smalle golvende dwarsbalken

 

In het midden 2 wapens

I doorsneden  1      liggende leeuw

                         2     3 rozen

II doorsneden 1     gekruiste bijlen

                         2     2 smalle golvende dwarsbalken

Helmteken een roos

 

                         

Genealogie.
Top.
aktes en bijlagen

©     Copyright   Paul Serrij   2009 - 2020