Genealogie.
Aktes en advertenties II.

©     Copyright   Paul Serrij   2008-2018

E-mailadres: paul.serry@planet.nl
Top.

 

Parenteel  II

 

II a. Jan Jansz Sourij                      Zn. v Johannes Arijansz Soury ( I a ) en  Susanna Jans v’t Hof

        * Rotterdam,  7 nov 1679                                                                  + Rotterdam, 10 okt 1719       In de Gietersteegh

        x Rotterdam, 23 mei 1702                      Ondertrouw 7 mei 1702   Geref.

   

     Neeltje Jans Post                              Dr. v     ?

        *   ?  , ca. 1680                                                                                +   Rotterdam, 17 sep 1746

             Ten tijde van het huwelijk tussen Jan en Neeltje, woonde hij in de Santstraat en zij op het Agterklooster.

Jan is op 23 dec 1714 als onderkuiper aangemonsterd op het schip “Engewormer”van de V.O.C.. Medio 1719 is hij afgemonsterd in Valkenisse.

      Jan woonde bij zijn dood in de Gietersteegh.

Hij is op kosten van de Diakonie begraven op het Wester kerkhof te Rotterdam op 14 okt 1719

           

Neeltje hertrouwd in 1721 met Dirk Dirkze Verschuur        

 

       Uit dit huwelijk;

      1. Susanna                                Doop: Geref. Gem.  Get: Jannetje Sourij                          Agter ‘t Klooster

           * Rotterdam, 21 jan 1703                                                               +   ?

       2.  Susanna                               Doop: Geref. Gem.  Get: Willem Engels en  Jannetje Sourij

           * Rotterdam, 21 feb 1704                                                              +   ?

       3.  Jannetje                              

       * Rotterdam,  3 nov 1705                                                               + Rotterdam, 24 dec 1751  Westerkerkhof

            x Rotterdam, 13 mei 1727                    Ondertrouw 27 apr 1727

        

        Jan Dirkse Francy                            Zn. v   ?

            * Woudrichem,                                                                             +  Rotterdam, 1 sep 1787

Tijdens het huwelijk woonden beiden aan het Agterklooster

 

       4.  Neeltje                                Doop: Geref. Gem.  Get: Lijsbert Leenders                       In de Gietersteegh          ~ Rotterdam,  2 okt 1707                                                             + Rotterdam,  8 aug 1712

       5.  Johanna                                              Doop: Geref. Gem.  Get: Jannetje Willems  In de Gietersteegh agter ‘t Klooster

            ~ Rotterdam, 12 jun 1710                                                             +   ?

       6.  Johannes                              volg  II b

                

 

Weeskamer Register van Voogdijen 1752  565/289

 

Donderdag 13 apr 1752

Johannes Serrij en Dirk Verschuur zijn nevens elkander geordoneert tot voogden over de nagelaete weeskinderen van wijle Jannetje Serrij, daar vader aff. is Jan Franci

Onder den behoorlijken eed bij hem in handen van de ……… Heeren Weesmeesteren

Gedaan actum.

 

II b.Johannis Jansz Sourij                    Zn. v Jan Jansz Sourij ( II a ) en Neeltje Jans Post           Agter ‘t Klooster

        Beroep: smidsknecht                                  Doop Geref. Gem.  Get:  Maerte Cornelisse de Graef en Geertrui Dirks

       * Rotterdam,  3 sep 1713                                                                   + Kaapstad, 11 mrt 1768

       x Rotterdam, 25 mei 1733                         Aangetekend 10 mei 1733

      

    Jacoba Sombart      ( Koba )                    Dr. v  Isaac Sombart en ?

       *  Rotterdam,   ca. 1715                                                                     + Rotterdam,  9 apr 1777          Agter ‘t Klooster

Ten tijde van het huwelijk woonden zij beiden aan het Agter Klooster.

 

       Uit dit huwelijk;

      1.  Neeltje                                                Doop Geref. Gem.  Get:  Jannetje Sorij .                             Agter ‘t Klooster               * Rotterdam, 24 mrt 1734                                                            +  ?                                

      2.  Izaak                                  Doop Geref. Gem.  Get:  Jannetje Serrij en  Isaac Sombart Goutsewaegestraat

                                                                                                                                                               boven Blauwe Paert

           * Rotterdam,  2 sep 1736                                                                + Rotterdam, 12 jan 1738

      3.  Jan                                                      Doop  Geref. Gem.  Get:  Jannetje Serrij en Isaac Sombart  Goutsewagestraat

           * Rotterdam,  2 sep 1736                                                                + Rotterdam, 14 jan 1740

      4.  Magdalena                                            Doop  Geref. Gem.  Get:  Jannetje Serrij                             Goutsewagestraat

           ~ Rotterdam, 30 nov 1738                                                               + Rotterdam, 26 okt 1771          Agter ‘t Klooster

            x Rotterdam, 13 mei 1760                      Ondertrouw 27 apr 1760

      

       Arij Been                                            Zn. v      ?

           * Rotterdam,                                                                                   +  ?

Magdalena woonde op Agter ‘t Klooster en Arij in de Schrijnwerkersteeg.

 

       5.  Jan                                    volg    II c

        6.  Frans                                  Doop Geref. Gem.  Get:  Jannetie Serrij                              Agter ’t Klooster

           ~ Rotterdam, 15 jan 1743                                                                +  Rotterdam, 15 mrt 1744

       7.  Frans                                  volg   XXIV a

        8.  Izaak                                  volg   XXV a

        9.  Jannetje                              Doop Geref. Gem.  Get:  Jannetje Serrij                              Agter ‘t Klooster

            ~ Rotterdam, 14 jun 1750                                                                + Rotterdam,   1781

            x Rotterdam,  8 jun 1772

        

        Johannes v Aken                               Zn. v      ?

             * Gorinchem,   ?                                                                            

 

            Na het overlijden van Jannetje trouwt Johannes van Aken in 1784 met Maritje de Haaij

      

      10. Neeltje                                Doop Geref. Gem.  Get:  Cornelia Kwakaas                           Agter ‘t Klooster

            * Rotterdam, 12 apr 1753                                                               + Rotterdam, 29 mei 1754

 

                                  Ten tijde van het huwelijk tussen Johannes en Jacoba woonden zij beide aan het Agter Klooster.

Johannes is op 14 okt 1767 als huisslotenmaker aangemonsterd op het schip de “Ridderkerk”van de V.O.C.. Hij is op 11 mrt 1768 gemeld als zijnde overleden. Zij lagen toen van 8 mrt 1768 t/m 22 mrt 1768 in Kaapstad.

 

 

Not. 1761-1770  3113/33 Notaris P.C.v.d.Rijp 20 jan 1764

 

Johannes Sourij, oud 51 jaar, smidsknecht en analfabeet, was getuige bij een akte van erfgenamen van wijlen Jacobus de Wolf, buurman, zonder kinderen. Hij woonde aan het Agter ’t verbrande Klooster

 

Not. 1761-1770  3038/726 Notaris J.v.d.Meij  20 mrt 1767

 

Jan Sorij woonde aan de Oostzijde van de Pannekoekstraat, hij was getuige bij een inboedel inventarisatie van Dirk de Wit.

 

II c.Jan Serrij                                 Zn. v  Johannes Sourij  ( II b ) en Jacoba Sombart      Agter ‘t Klooster

       Beroep: kurkensnijder                                Doop Geref. Gem.  Get:  Jannetje Serij                         Agter ‘t Klooster

       ~ Rotterdam, 21 feb 1741                                                                    + Rotterdam, 12 aug 1808     Rotte Q 67

       x Rotterdam, 11 feb 1766                           1e  x  ondertrouw 6 okt 1765

   

     Aletta v Essingh                                     Dr. v  Aalbrecht v Essingh en Hendrina Storm

       * Delfshaven, 26 apr 1739                                                                   +   voor 1787

       x Rotterdam, 26 jan 1787                          2e x  kerktrouw in R.K. Kerk aan de Oppert

 

       Angenita Nagtegaal    ( Agnes )               Dr. v  Dirck Theodorus Nagtegaal en Johanna v.d. Linden

       * Rotterdam, 16 feb 1764                                                                    + Rotterdam, 24 aug 1831   Lange Pannekoekstraat

 

       Uit 1e huwelijk:

       1. Johannes                                volg  II d

       2. Hendrina                                                Doop Geref. Gem.  Get: Marietje Verdonk                           In den Houtuijn

           * Rotterdam,  3 jan 1770                                                                + Rotterdam, 19 dec 1847

           x Rotterdam,  8 mei 1796  P.D.      

      

       Daniel ‘t Hooft  ( Cornelis )                 Zn. v  Daniel ‘t Hooft en Willemina Cornelia Kramp

           Beroep: blikslagersknecht

           * Rotterdam,  1 apr 1770                                                               + Rotterdam, 29 jun 1826

                                                                                    

                                                       Tijdens VT 1829 woonde Hendrina aan de Hoogstr 213

 

       3. Jacoba                                                 Doop Geref. Gem.  Get:  Jannetje Serrij                             Agter ‘t Klooster

        * Rotterdam, 18 okt 1772                                                               + Rotterdam, 26 dec 1772

       4. Isaac                                   volg  VII a

       5.  Helena                                                  Doop Geref. Gem.  Get:  Helena v.d. Palm                            Agter ‘t Klooster

           * Rotterdam,  7 apr 1776                                                               + Rotterdam, 23 jun 1830  

           x Rotterdam,  1 okt 1797   P.D.

      

       Pieter Momberg                                   Zn. v  Arnoldus Christiaan Momberg en  Adriana de Munnik

           * Rotterdam,  9 mrt 1777                                                               + Rotterdam, 14 mrt 1829

  

                     Tijdens VT 1829 woonde Lena als Wed. met haar kinderen in de Hanegang 336. Zij was toen fruitverkoopster

                                                                                                                                 

        Uit 2e huwelijk:

        6.  Jan                                                      volg  XIII a

        7.  Abraham                              Doop N -H    Nw- Kerk   Get, Dirck Nagtegaal en Johanna v.d. Linden

              * Amsterdam, 25 jul 1787                                                                            + Rotterdam,  ?

        8.  Alida Johanna                                     Doop Geref. Gem.  Get: Alida v Nieuwenhuijzen            Op ‘t Fransewater

             * Rotterdam, 22 nov 1789                                                                            + Rotterdam, 29 jul 1791

        9.  Hendrik Dirk                           Doop Geref. Gem. Get: Hendrina Serrij  d.d. 1 apr 1792       Fransewater

             * Rotterdam, 27 mrt 1792                                                                            + Rotterdam, 26 nov 1797                                                                                                                                      Rotte boven de Blikslager

       10. Johanna                                                Doop Geref. Gem.  Get: Alida v Nieuwenhuijzen  d.d. 4 jan 1795 Slijkvaart

             * Rotterdam,  2 jan 1795                                                                             + Rotterdam, 27 mrt 1830

             x Rotterdam,  5 jan 1825

       

        Florus Vergoed                                    Zn. v  Adrianus Vergoed en Cornelia v Duijl

             Beroep: bezemmaker

             * Rotterdam,  4 mrt 1798                                                                             + Rotterdam, 15 aug 1831

    

       10 a. Adriana Cornelia          Zij wordt bij huwelijk tussen Johanna en Floris erkend en draagt dan de naam Vergoed.

             * Rotterdam, 9 sep 1822                                                                              + Rotterdam, 1 okt 1894

                                

                                            Tijdens VT 1829 woont Johanna met haar man Floris in de Baan 583.

 

       11. Dirk                                      volg  XV a

       12. Jacobus                                  Doop Geref. Gem.  Get: Trijntje v Essingh  d.d. 30 jan 1800    Begijnehof

             * Rotterdam, 25 jan 1800                                                                           + Rotterdam,  8 dec 1800  Lommertstraat

       13.  Daniel Hendrikus                                    Doop Geref. Gem.  Get:  Weijntje de Rot  d.d. 13 jun 1802  In de 2e                                                                                                                                                                       Lommerstraat

             * Rotterdam, 10 jun 1802                                                                            + Rotterdam, 14 mrt 1803  Lomberstraat                                                                                                                                                                         over                                                                                                                                                                         Kalverstraat

       14.  Frans Lourens                                         volg  XXII a

 

                                Ten tijde van het huwelijk tussen Jan en Angenita woonden zij beiden aan het Achter Klooster.

 

Not. 1781-1790  3181/903-945 4 dec 1789;

 

Jan en Anna waren getuigen bij een boedelinventarisatie van Pieter Riethoven, koopman, Anna tekende met een kruisje omdat zij niet kon schrijven.

 

Not. 1771-1780 3150/128  12 mei 1779  Notaris P.C. v.d. Rijp

 

Art.6 van de boedelinventaris van St’ Philippus Hodenpijl.  Jan Sory wordt genoemd als huurder voor fl. 40.00 p/jaar van een huis aan de oostzijde van de Dwars Rotte omtrent de brugge van de Singel even buijte deze stadt.

 

Not. 1761-1770 2905/32 8 okt 1766  Notaris C. v.d. Looy

 

Deze acte geeft aan het overlijden van Willem Albertsz Essingh, Zn van Albert Essingh en Hendrina Storm. Willem is als jongeman uitgevaren met het Oost Indische Compagnie schip “Admiraal Genestet” en is onderweg overleden. Als erfgenamen worden genoemd;

Stijntje Essingh  x Gerrit Arendsz

Trijntje Essingh  x Hendrik Nieuwenhuizen

Letje Essingh      x  Jan Sery

 

Weeskamer Register van Voogdijen. 1810  576/363

 

Angenes en Johannes Serrij zijn nevens elkander aangesteld tot voogdes en voogd over de minderjarige kinderen van wijle Jan Serrij, daer moeder van is voorn Angenes Nagtegaal, welke qualiteit zij acepteren en de welke den laatste onder ede en de belofte van hun desen daer inne te zullen gedragen als naar behooren. In de colegio etc. etc.

 

II d.Johannes Serrij                            Zn.v  Jan Serrij  ( II c ) en Aletta v. Essingh         Agter ‘t Klooster

        Beroep: arbeider/timmerman                        Doop Geref. Gem.  Get: Coba Sombart  d.d. 31 mei 1767

       * Rotterdam, 26 mei 1767                                                                                  + Rotterdam, 11 dec 1840

       x Rotterdam,  8 dec 1789                            1e x   Ondertrouw 22 nov 1789

  

    Geertrui Langerak                                      Dr. v       ?

       * Rotterdam,   ca. 1770                                                                                      + Rotterdam, 10 okt 1824

       x Rotterdam,  9 aug 1826                            2e x

 

       Catharina Palte                                         Dr. v  Hermanus Palte en Johanna Vervier

       * Rotterdam, 18 apr 1758                                                                                 +  Rotterdam, 21 apr 1838

Ten tijde van het huwelijk tussen Johannes en Geertrui, woonde hij aan het Bagijnenhof en zij aan de Goudscheweg.

 

Catharina was eerder gehuwd geweest met Frans Collaar.

      Uit 1e huwelijk:

      1.  Aletta Johanna                         volg II e

      2.  Isaac                                   Doop  Geref. Gem.  Get: Hendrina Serrij d.d.  7 dec 1794   Weesenstraat

            * Rotterdam,  5 dec 1794                                                                            + Rotterdam,  6 apr 1795

      3.  Dirk                                                      volg II f

 

N.Not. 1801-1810  3380/129  

 

Johannes was pakhuisknecht van de Rotterdamse koopman Guillaumme Thomas. Hij werd als getuige genoemd bij een diefstal van/uit vaten lakmoes en rijst.

 

N.Not. 1811-1820  417/915.

 

Johannes, arbeider, was getuige bij een testament van Gerritje van Klaveren, huisvrouw van Pieter Schravensande.

 

N.Not. 1811-1820  3799/2189  18 feb 1811

 

Johannes, beroep; timmerman. Hij was getuige bij een beklag van een eigenaar van een tjalkschip, welke op de scheepstimmerwerf lag.

( deze is nog steeds te bezichtigen aan de Oude Haven )

 

N.Not. 1821-1830  29/623

 

Johannes schaft zich op een openbare veiling een kabinet aan voor Fl. 16.=

 

N.Not. 1821-1830  100/797  

 

Johannes, pakhuisknecht, wordt genoemd in het testament bij het overlijden van Georg Nicolaus Nellman, consul van het koninkrijk Hanover en koopman te Rotterdam. Hij ontvangt een legaat van Fl. 200.=

 

Tijdens de volkstelling in 1829 woonde Johannes samen met Catharina Palte in de Prinsestraat 303. Hij was toen arbeider.

Tijdens de volktelling van 1839 ( VT 1839 ) woont Johannes in het Oude Mannenhuis

 

II e.Aletta Johanna Serrij                   Dr. v Johannes Serrij  ( II d ) en Geertrui Langerak                Weezestraat

                                                                       Doop  Geref. Gem.  Get: Alida v. Nieuwenhuijzen d.d. 25 dec 1791 in de Groote                                                                                                                                                                                  Kerk

       * Rotterdam, 23 dec 1791                                                                              + Rotterdam, 14 mei 1864

       x Rotterdam, 30 jun 1819

    

    Jan Kiekens                                             Zn. v  Gijsbert Kiekens en Adriana Stofberg                                          

       Beroep; bezemmaker

       * Alphen,  1794                                                                                              +  Rotterdam, 8 feb 1847

 

                 Zij heeft  een kind. Na het huwelijk met Jan Kiekens krijgt zij nog eens 4 kinderen.

 

       1. Willem Serrij                           volg  II g

 

II f.Dirk Serrij                                Zn. v  Johannes Serrij  ( II d ) en Geertrui Langerak                  Weezestraat

       Beroep: zeilmakersknecht                           Doop Geref. Gem.  Get:  Sara Persoons d.d. 14 sep 1800 in de Groote Kerk

       * Rotterdam, 11 sep 1800                                                                               + Rotterdam,  9 mrt 1841

       x Rotterdam, 15 jun 1825

   

       Adriana Bernardina Philippus               Dr. v  Frans Philippus en Adriana Catharina Vuijsters

       * Waalwijk, 30 jun 1801                                                                                +  Rotterdam, 15 mrt 1885

 

                 Tijdens VT 1829 woonden zij in de Herderinnestr 398        Tijdens VT 1839 woonden zij aan de Crispijnlaan 114

 

N.Not. 1831-1842  150/ 549-552

 

Testament van overlijden, waarin hij ( Dirk ) zijn vrouw Adriana als erfgenaam benoemd voor alle goederen en bij evt. achterlating van minderjarige kinderen als voogdes.

 

II g. Willem Serrij                                            Zn. v.  Aletta Johanna ( II e )

        Beroep: zakkendrager              

        * Rotterdam,  1 dec  1813                                                                             + Rotterdam, 31 mei 1875

        x Rotterdam, 12 mei 1841                           1e x

  

        Lijpje de Groot                                    Dr. v  Leendert de Groot en Maria de Raad                                                   

        Beroep: 1e dienstbode

        * Sliedrecht, 27 okt 1818                                                                             + Rotterdam, 5 apr 1847

        x Rotterdam,  8 aug 1849                           2e x

  

        Dirkje Ophof                                       Dr. v  Hendrik Ophof en Frederika Scholtius

        * Rotterdam, 26 jan 1816                                                                              + Rotterdam, 10 mei 1896

 

 

       Uit 1e huwelijk:

       1.  Aletta Johanna

            * Rotterdam, 27 okt 1843                                                                          + Amsterdam, 30 jan 1905

            x Rotterdam, 30 jan 1867                       1e x     Ontbonden op 25 okt 1881 te Amsterdam.

 

      Gerrit Cornelis du Buisson                Zn. v Jean Louis du Buisson en Hendrika Sant

      Beroep: 1e banketbakker

            * Purmerend,   1838                             

             x Amsterdam, 7 jun 1883                        2e x

 

      Christiaan Willem Alberts Carstens Zn. v  Johann Heinrich Carstens en Magdalena Fenna Bruijns

      Beroep: Kantoorbediende

            *  Amsterdam, 1849                                                                                  +   ?

       2.  Maria Adriana

            * Rotterdam, 12 mrt 1846                                                                          + Rotterdam,  2 sep 1847

 

       Uit 2e huwelijk:

       3.  Willem                                   volg  II h

       4.  Willem ( Kind van )

            * Rotterdam, 23 aug 1853                                                                    + Rotterdam, 23 aug 1853

       5.  Hendrika Frederika

            Beroep: naaister

            * Rotterdam,  4 jul 1855                                                                       + Rotterdam, 24 apr 1918

            x Rotterdam, 26 jan 1876

    

       Johann Heinrich Osthoff                       Zn. v  Johann Friedrich Osthoff en Dorethea Charlotta Wolvekamp

           Beroep: schoenmaker                                                    

           * Rotterdam,  3 jul 1853                                                                               +  Rotterdam, 25 jun 1940

       6. Johannes Hendrik                                     volg  III a

 

II h.Willem Serrij                                              Zn. v  Willem Serrij  ( II g ) en Dirkje Ophof

       Beroep: Pakhuisknecht/werkman/kolenwerker

       * Rotterdam, 12 jan 1851                                                                                  + Rotterdam,  4 jun 1894

       x Rotterdam,  9 apr 1879

   

     Jannetje Spoor                                          Dr. v  Gerardus Spoor en Jannetje Pieters Beijer

       * Brielle, 31 mei 1853                                                                                       +  Rotterdam, 26 jan 1928

 

      Uit dit huwelijk:

      1.   Jannetje Pieternella

            * Rotterdam, 22 sep 1879                                                                            + Rotterdam, 25 mei 1881

      2.  Willem                                                       volg  II i

      3.  Jannetje Pieternella

           * Rotterdam,  7 okt 1881                                                                         + Rotterdam, 23 okt 1885

      4.  Leendert

           * Rotterdam, 25 aug 1882                                                                       + Rotterdam,  7 sep 1882

      5.  Adriana Elizabeth Pieternella             volg  II j

      6.  Jannetje Pieternella

           * Rotterdam, 27 nov 1886                                                                        + Rotterdam,  3 jul 1887

      7.  Cornelis

           * Rotterdam,  6 apr 1888                                                                         + Rotterdam,  4 mei 1888

      8.  Cornelia

           * Rotterdam, 10 aug 1889                                                                        + Rotterdam,  15 jun 1924

      9. Dirkje

          * Rotterdam,  6 mrt 1891                                                                                + Rotterdam, 24 nov 1891

    10. Dirkje

          * Rotterdam, 12 jan 1893                                                                                + Rotterdam, 29 jan 1893

 

II i.Willem Serrij                                 Zn. v  Willem Serrij  ( II h ) en Jannetje Spoor

      Beroep: Procuratiehouder

      * Rotterdam, 30 okt 1880                                                                                    + Rotterdam,  8 mei 1942

      x Rotterdam, 11 jan 1934

  

      Pieternella Houffelaar                                   Dr. v  Jacobus Johannes Houffelaar en Johanna Evenwel

      * Rotterdam, 14 mrt 1877                                                                                    + Rotterdam, 22 jan 1967

 

 

II j.  Adriana Elizabeth Pieternella Serrij       Dr. v  Willem Serrij  (  II h ) en Jannetje Spoor

      * Rotterdam, 29 jul 1885                                                                                    + Rotterdam, 26 mei 1929

 

      Zij heeft een kind:

       1.  Willem                                      volg II k

 

II k.Willem Serrij                                 Zn. v  Adriana Elizabeth Pieternella Serrij  ( II j )

       Beroep: hoofdboekhouder / adj.dir. techn. groothandel

       * Rotterdam, 15 dec 1908                                                                                   + Zeist,  7 nov 1985

       x Rotterdam, 11 mei 1933                                 1e x

   

     Jenneke de Maar                                         Dr. v  Carel Johannes de Maar en Cornelia Wieringa

        * Rotterdam, 10 apr 1900                                                                                   + Utrecht, 22 mrt 1985

        x Driebergen,  1 mei 1985                               2e x

  

     Hendrika Elizabeth Wouterse                     Dr. v  Hendrikus Johannes Wouterse en Jacomina Werdler

        * Utrecht, 23 jun 1927