©     Copyright   Paul Serrij   2008-2018

 

Parenteel VII

VII a

Isaac Serrij   ( Jacob )           Zn.v Jan Serrij ( II c ) en Aletta v Essingh

Beroep: kantoorbediende/boekhouder/koetsier

                                                     Doop Geref. Gem.  Get: Jannetje Serrij                         Agter ‘t Klooster

* Rotterdam,  6 mrt 1774                                                             + Rotterdam,  9 mei 1846  Boerensteiger M415

x Rotterdam,  8 apr 1798   P.D.

  Sara Persoons                             Dr.v Arnoldus Persoons en Alida Mooijmans

* Rotterdam, 24 sep 1776                                                            + Rotterdam, 12 mei 1827

 

                              Tijdens VT 1829 en VT 1839 woonden Isaac met de kinderen op het Boerensteiger 415                             

                                          

Uit dit huwelijk:

1.   Aletta Johanna                          volg  VII b

2.  Neeltje     ( Cornelia )         Doop Geref. Gem.  Get: Hendrina Serrij     29 jun 1800           Op de Meend

   * Rotterdam, 23 jun 1800                                                         + Rotterdam, 13 okt 1833

   x Rotterdam,  1 dec 1824

      Cornelis Krieger                        Zn.v Anthonie Krieger en Catharina Vuijk  ( Vijgh )

      Beroep: Commies Rijks Entrepot

  *  Rotterdam, 19 sep 1796                                                         +   ?

 

Na het overlijden van Neeltje is Cornelis opnieuw gehuwd met Elizabeth Catrina Sestrop

 

3.   Johanna Cornelia                Doop Geref. Gem. op 21 nov 1802                                      Slijkvaart

   * Rotterdam,  5 nov 1802                                                           + Rotterdam, 21 mei 1879      Verlaatstraat

   x Rotterdam, 25 mrt 1857

      Nicolaas Kouwenhoven               Zn.v Mathias Kouwenhoven en    Gerarda v.d. Bergenhenegouwen      

      Beroep: barbier                           

   * Delft, 21 nov 1805                                                                  + Rotterdam, 26 aug 1874     Verlaatstraat

 

                Nicolaas was wed.r van Hendrina Adriana Baerveld en had 2 kinderen.

Johanna  heeft voor 27 feb 1857 in Dordrecht gewoond.

 

4.   Arnoldina                       Doop Geref. Gem. op 25 nov 1804  Groote Kerk                    Slijkvaart

   * Rotterdam,  6 nov 1804                                                           + Rotterdam, 25 dec 1807      Botersloot H 332

5.   Maria Hendrika                         Doop Geref. Gem. Get: Sara Persoons op 23 apr 1807           Botersloot

   * Rotterdam,  1 apr 1807                                                            + Rotterdam,  9 jan 1887       Boerensteiger 2

5a  “levenloos” ( geen naam )

     * Rotterdam,  1 apr 1807                                                          + Rotterdam, 7 apr 1807        Botersloot

6.   Arnoldina                                  Doop Geref. Gem. Get: Hendrina Serrij  op 25 mei 1809       Botersloot H 332

   * Rotterdam, 13 mei 1809                                                           + Rotterdam, 28 nov 1811       Vest K 457

7.   Catharina Louisa                       Doop Geref. Gem. Get : Neeltje Persoons op 25 dec 1810      Vest K  495

   * Rotterdam, 13 dec 1810                                                           + Rotterdam, 18 jan 1891        Boerensteiger 2

   x Rotterdam, 20 mrt 1850

       Hermanus Minderop                Zn.v  Jan Harmse Minderop en Grietje v.d. Wiel

     Beroep: notarisklerk                  Doop:  N-H

   * Rotterdam, 29 sep 1803                                                           + Rotterdam, 14 sep 1867       Steiger 2

8.  Margaretha Elizabeth

      Beroep: naaister

   * Rotterdam,  1 nov 1812                                                             + Rotterdam, 13 nov 1888       Vondelstraat

   x Rotterdam, 29 nov 1837

Charles Rene Ficq                     Zn. v  Pierre Joseph Ficq en Rosalie Débonnet

Beroep: bierbrouwer

    * Nord-Libre, 27 feb 1781                                                         + Delfshaven, 10 feb 1866

 

Charles was wed.r van Elizabeth Maria van Baarle

9.   levenloos    op 26 okt 1814

10. levenloos      op 20 sep 1816

 

N.Not. 1811-1820  139/92.

Uit deze akte blijkt dat Izaak en Sara zijn getrouwd.

 

N.Not. 1811-1820  139/92.

Isaac wordt in deze akte genoemd als erfgenaam van alle goederen van Johannes Picke

 

SM 1827 II-2.

Memorie van aangifte van het overlijden van Sara Persoons, 12 mei 1827.

Zij laat haar man Izaak na als voogd en vader van Aletta,Neeltje,huisvrouw van Kornelis Krieger,

Johanna Cornelia, Maria Hendrika, Catharina Louise en Margaretha Elizabeth.

 

N.Not. 1831-1840  153/242.

Isaac heeft een vordering van fl.260.= op Th.Borgerhout. Hij was toen kantoorbediende

 

N.Not. 1831-1840  153/242. .

Isaac, beroep kantoorbediende, wonende in de Houttuijn, moet zich ten kantore van notaris F.Borgerhout vervoegen, teneinde een betaling van fl. 260.= te ontvangen tegen overlegging van een wisselbrief.

 

N.Not. 1831-1840  309/208.

Isaac tekent een akte van schuldbekentenis aan Jacobus Lamot.

 

N.Not.  1831-1840  309/258.

Isaac moet fl. 20.= betalen aan Jacobus Lamot als acceptatie van een vererving van Jacoba Petronella Lamot.

Deze fl. 20.= waren voor gedeelten van loten van de Kon. Ned. Loterij.

 

N.Not.  1831-1840  310/211.

Isaac ( Jacob ) . Wat betreft de vordering ten laste van Jacob Serrij waarvan op den inventaris art.5 melding is gemaakt. Alzoo is gebleken dat dezelfde reeds bij ’t leven van Jacob Lamot was geaquireerd, wordt zulks hier ordes’halve en tot aanvulling van de inventaris gementioneerd voor …. memorie, gedeelten van loten van de Kon. Ned. Loterij.

 

VII b

Aletta Johanna Serrij             Dr.v  Isaac Serrij  ( VII a ) en Sara Persoons

                                                      Doop Geref. Gem.  Get:  Geertrui Langerak      Heerestraat

* Rotterdam, 13 jun 1798                                                             + Rotterdam, 15 feb 1834

 

Zij had een kind:

1.  Ferdinand                       volgt  VII c

 

Gegevens uit Successie va Memorie   SM 1834 I-1a.

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Aletta J Serrij, laatst gewoond en gedomiliceerd en op den 15 februari deze jaars overleden aan he Steiger LM no. 214 binnen de gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland.

Gedaan wordende door Isaac Serrij als vader van de overledene, wonende te Rotterdam, letter MN 214, dewelke verklaren;

Eerstens dat de erven van de overledene zijn een zoontje van zes jaren oud, genaamd Ferdinand Serrij, onecht en overigens nog vier zusters, die buiten den stad, den alhier nog een aanwezig, alle zusteren van de overledene.

Tweedens dat de overledene gene goederen hoegenaamd, roerende nog onroerende, hetwelk tevens wordt gestaafd, door bijgevoegd certificaat van Heeren Burgemeester en Wethouders dezer Stadt in dato 17 februari dezes jaars, ten dezen geannexeerd heeft nagelaten.

Derdens dat door dit overlijden geen vruchtgebruik is vervallen ( noch Fidie Comies ) overgegaan.

Vierende de ondergetekende Domicilium aan zijne bovengemelde woonstede.

 

Rotterdam, 28 februari 1834.                              

Isaac Serrij

 

Als eenige zuster alhier in dezen Stadt zich bevindende

Maria Hendrika Serrij                               roepnaam: Mietje

 

De overigen buiten de Stadt zijn

Johanna Cornelia                                     roepnaam: Antje

Margaretha Elizabeth                               roepnaam: Bethje

Catharina Louisa                                      roepnaam: Kato

 

De overledene is oud 34 jaar. Van de overledene blijven erfgenaam, de vader, alle zusters, benevens haar zoontje.

 

VII c

Ferdinand Serrij                               Zn.v  Aletta Johanna Serrij  ( VII b )

Koopman / Commissionair / winkelier  Doop: N-H

* Rotterdam,  3 sep 1827                                                              + Amsterdam,  8 jun 1886

x Amsterdam, 19 mei 1853

 Maria Elizabeth Reinhardt            Dr.v  Jan Willem Reinhardt en Johanna Jacoba Neuhoff

* Amsterdam, 13 jul 1831                                                              + Amsterdam, 19 mei 1906  

 

Ferdinand woont sinds 6 mei 1853 op de NZ-Achterburgwal no 172 en later op no 519.  Zijn vrouw  M.E.Reinhardt word

per 10 jun 1853 op dit laatste adres ingeschreven. Na het overlijden van Ferdinand huwt Maria met Pieter Willem Marinus Trap, en zij gaat dan in Leiden wonen.

 

Uit dit huwelijk:

1.   Ferdinand Karel                            volgt  VII d

2.   Herman                           volgt  VIII a

3.   Charles Alexander                        volgt XII a

4.   Maria Elizabeth Jeanne      

   * Amsterdam,  6 jul 1857                                                        + Amsterdam, 15 feb 1919

     x  Leiden,  1 nov 1894

     Johan Georg Bels                     Zn.v   Jan Georg Bels  en ?

     *  Amsterdam, 5 sep 1895                                                       +   Amsterdam,  24 apr 1941

 

5.  Aletta Jacoba

    * Amsterdam,  4 jul 1861                                                          + Amsterdam,  4 mrt 1928

x Amsterdam, 31 mei 1883              1e x

  Leonard Pieter Cornelis de Wilde    Zn. v   Leonard de Wilde en Janna Gozina Huberta van Everdingen

Beroep: sigaren sorteerder

*  Amsterdam, 9 mei 1858                                                        + Amsterdam ?.   voor 1898

x Amsterdam,  6 okt 1898               2e x

  Heije Evert Hinrichs                  Zn. v Henrich Gieseberts Hinrichs en  Klaziena Gerrits Meeuw

Beroep: koopman                        

* Rotterdam, 18 jun 1846                                                         + ?,   voor 1928

 

6.    levenloos

      * Amsterdam, 8 aug 1865

7.  Mathilde Henrietta Wilhelmina

* Amsterdam, 28 nov 1866                                                      + Salatiga, 11 okt 1897  ( Ned-Indie )

x  Leiden, 20 sep 1894                                       Ondertrouw: Tjepiring bij Kendal 6 sep 1894

                                      Met de handschoen gehuwd.

                                                                Bruidegom woont in  Tjepiring ( Ned-Indië )

 Jacobus Johannes Henricus Hillebrant        Zn. v  Johannes Hillebrant en Elizabeth Maria Roozeboom

*  Rotterdam,  18 apr 1861                                                      +   ?

 

8.   levenloos

     * Amsterdam, 12 juli 1869

9.   levenloos

     * Amsterdam, 29 dec 1870

 

VII d

Ferdinand Karel Serrij                        Zn. v  Ferdinand Serrij  en Maria Elizabeth Reinhardt ( VII  c )

Beroep: commissionair / makelaar

* Amsterdam,  6 okt 1853                                                               + Amsterdam, 21 mei 1926

x Amsterdam, 13 aug 1885

  Diederikje Bronmeijer                      Dr. v  Cornelis Bronmeijer en Clara Peters

  Beroep: dienstbode

* Sneek, 10 sep 1860                                                                      + Amsterdam, 12 dec 1931    Singel 346

 

Uit dit huwelijk:

1.  Angelica Berenice Clara

     * Amsterdam, 22 feb 1881                                                        + Amsterdam, 24 apr 1929

2.  Erneste Ferdinand Gustaaf

    Beroep: spoorwegambtenaar

     * Amsterdam, 27 jan 1883                                                        + Loosdrecht, 21 mei 1926

3.   Hugo Julius Karel                  volg  VII e

 

Notities Ferdinand Karel

 

Op 24 dec 1873 komt  Ferdinand Karel Serrij vanuit Liege ( Luik, Belgie ) weer thuis wonen.

In aug 1885 treedt hij in het huwelijk met Diederikje Bronmeijer. Zij gaan aan de Rozengracht 146 wonen, alwaar ook hun 3e kind, Hugo Julius Karel, wordt geboren.

In aug 1887 woonde hij met zijn gezin samen met zijn moeder Maria E Reinhardt op de O.Z.Voorburgwal 129.

In nov 1887 vertrekt zijn moeder naar Leiden waar zij op 12 juni 1890 hertrouwd met Pieter Willem Marinus Trap.  Hij was eigenaar van Steendrukkerij  Trap aan de Papengracht te Leiden.

Na het overlijden van Pieter Trap in okt 1905 gaat  Maria E Reinhardt  op 28 maart 1906 terug naar Amsterdam.

Na het vertrek van hun moeder , gaan Mathilde en Maria inwonen bij zijn broer Charles aan de Jodenbree 99.

Ferdinand Karel blijft tot mei 1889 op de O.Z.Voorburgwal wonen. Hierna gaat hij op de O.Z.Voorburgwal 106 wonen tot 9 apr 1892.

Vanaf deze datum tot 17 feb 1893 woont hij in de Jan Steenstraat 130 en hierna woont hij tot 14 nov 1894 op de Nieuwendijk 108, waarna hij tot 13 jan 1897 aan de Warmoesstraat woont. Op deze laatste datum verhuist hij naar de Bosboom Toussaintstraat 20, alwaar ook het Verkooplokaal “ De Beurs “ is gevestigd.

In deze tijdspanne is Mathilde  in jan 1891 vanuit Hengelo in Leiden aangekomen, en 13 okt 1894 naar Ned-Indie vertrokken.

In Kendal heeft zij een dochter ( Maria Elizabeth ) gekregen op 23 dec 1896, de vader is J,J,H,Hillebrant.

De dochter Maria is in aug 1894 vanuit Amsterdam naar Leiden gegaan waar zij op het Rapenburg heeft gewoond. Zij is op 13 apr 1905 weer terug gegaan naar Amsterdam.

 

VII e

Hugo Julius Karel Serrij              Zn. v Ferdinand Karel Serrij ( VII d ) en  Diederikje Bronmeijer

Beroep: financieel journalist

* Amsterdam, 26 sep 1885                                                               + Rotterdam, 20 jan 1941  Binnenweg 129

x Rotterdam, 29 dec 1910                     1e x

   Hendrika Susanna v.d. Rovaart       Dr. v  Boudewijn v.d. Rovaart en Rosina Louisa Tieman

* Rotterdam, 14 mrt 1881                                                                 + Rotterdam,  4 sep 1935  Heemraadsingel 270b

x Rotterdam,  3 jul 1940                        2e x

   Bartha Wilhelmina Kools                 Dr.v Johannes Kools en  Maria Pieternella Elizabeth Affourtit

* Rotterdam,  1 sep 1898                                                                 + Rotterdam, 25 mrt 1982

 

Uit 1e huwelijk:

1.   Hugo Ferdinand Karel              volg VII f

2.   Louisa Rosina Hendrika      (Loes)

   * Rotterdam,  5 aug 1915                                                         + Rotterdam,   26 jun  2006

     x Rotterdam, 16 feb 1939

        Pieter Simon Koning                   Zn. v Pieter Koning en Cornelia Vermeulen

     Beroep: koopman in kettingen en tandwielen

      * Rotterdam,  5 nov 1911                                                         + Rotterdam,  8 dec 1956

 

VII f   

Hugo Ferdinand Karel Serrij           Zn.v Hugo Julius Karel Serrij (  VII e ) en Hendrika Susanna v.d. Roovaart

        Beroep: adm.medewerker

        * Rotterdam  9 mrt 1912                                                          + Rotterdam,  4 mei 1969

        x Rotterdam, 16 jul 1942

           Huberdina Josephina Dumoulin  Dr v Josephus Ferdinandus Johannes Dumoulin en Cornelia Clasina Schollaart

        Beroep: verkoopster

        * Rotterdam, 18 sep 1920                                                        + Poortugaal, 20 feb 2018                                            

Uit dit huwelijk:

1.   Paul Hugo                                 volg VII g

2.   Marina Cornelia

    Beroep: verpleegster/serveerster/telefoonconsulente

    * Schiedam,  8 apr 1947

    x Rotterdam, 20 feb 1970

       Cornelis Johannes Petrus Emons   Zn. v  Franciscus Maria Emons en Johanna Cornelia v.d. Bulk

     Beroep: meubelmaker

     * Delft, 14 jun 1947

 

VII g  

Paul Hugo Serrij                        Zn.v  Hugo Ferdinand Karel Serrij ( VII f ) en Huberdina Josephina Dumoulin

        Beroep: telefoonmonteur/aannemer

        * Bielefeld, 13 okt 1944         

        x Rotterdam, 25 jul 1968               1e x    Ontbonden te Rotterdam , 30 dec 1985

       Agatha Hendrika Maria Bouma  ( Agaat )    Dr.v Hilarius Johannes Bouma en Fokje Wortman

        * Lemmer,  4 mei 1943                                                          + Tenerife, 16 april 2008

        x Vlaardingen, 12 jan 1988            2e x   Ontbonden te Vlaardingen,  19 jul 2000

  

       Henrica Visser    (Ria)                Dr.v  Izaak Visser en Johanna Cornelia in’t Veld

        Beroep; verkoopster

        * Schiedam, 19 dec 1950

        # Schoonhoven, 1 okt 2006           3e #     

       Willemina Eugénie Heerlien      ( Willy )    Dr v  Melle Heerlien en Elizabeth Vosselman   

                                                                                     ( Willy was Wed. van J.Swaneveld )

        * Rotterdam, 14 okt 1942                                                    + Gouda, 12 nov 2009

        x Zaltbommel, 24 mei 2011            4e  x

        Clara Eleonore v.Dam ( Ellen )   Dr van  Coenraad Willem v. Dam  en Elizabeth Marie Meiss

        * Djakarta, 9 sep 1952

 

Uit 1e huwelijk:

1.   Astrid Margaretha

     Beroep:  financieel account manager

      * Vlaardingen, 15 apr 19700      x Maassluis,   9 mei 1996

        Adrianus Jacob Martin de Roo    Zn.v Johannes Engelbert de Roo en  Cornelia Elizabeth Speksnijder

     Beroep: lasser/metaalbewerker

     * Apeldoorn, 12 aug 1967

2.  Marcus Franciscus                   volg VII h

 

 

VII h

Marcus Franciscus Serrij    (Marc)     Zn. v  Paul Hugo Serrij en Agatha Hendrika Maria Bouma (  VII g )

Beroep: techn. tekenaar/constructeur       Doop R.K. Meter;  Fokje Bouma-Wortman ( grootmoeder )

                                                                            Peter;  Rudolf Franciscus Gereardus Bouma  ( oom )

* Vlaardingen, 29 sep 1973

# Vlaardingen,  15 jun 1995                    1e #      Verbroken in 2002

     Chantal v. Pelt                                 Dr.v  Jan v. Pelt en Gerardina Beradina  Buddeböhmer   .                            

* Vlaardingen, 18 mei 1973

# Vlaardingen, 2003                                2e #     

   Yvette Schruijer                                 Dr v  Willem Schruijer en Justin Margrietha van Es

Beroep: manager thuiszorg

*  Vlaardingen,  27 sep 1972

Notitie:  Marc en Yvette zijn op 18 april 2018 in het huwelijk getreden in Rhoon.

 

Uit deze relatie;

1.  Lieke Schruijer                                    Erkend door M.F.Serrij

   * Rhoon, 31 aug 2007

 

                                                                              

Uit een eerdere relatie heeft Yvette een dochter genaamd Evi.

 

 

Korte biografie Astrid.

Astrid is geboren op woensdagnacht in de v. Limburg Stirumstraat 13 b te Vlaardingen.

Zij is gedoopt in de Heilige Geest parochie te Vlaardingen.   Op 11 maart 1972 is zij met het gezin verhuist naar de

v. Baerlestraat 129 te Vlaardingen. Na het volgen van de kleuterschool “Pinkeltje en de Basisschool “Paulus”gaat zij op advies naar de L.E.A.O. “Beneden Maas”. Hierna vervolgt zij haar studie aan de M.E.A.O. Op 18 juli 1985 verhuisd zij met het gezin naar de Londenweg 183 te Vlaardingen. Thans is zij account-manager bij een Accountans en Belastingadvies bedrijf.

Zij heeft 4 jaar aan wedstrijd zwemmen gedaan. Daarna doet zij 4 jaar aan kunstschaatsen en hierna nog eens 4 jaar aan stijldansen. Samen met haar man doet zij ook aan diepzee duiken.

 

 

 

Korte biografie Marc.

De geboorte vond plaats op het woonadres in de v. Baerlestraat 129 te Vlaardingen op zaterdag 16.05 uur.

Marc is op 4 nov 1973 gedoopt in de St Willebrordus parochie te Vlaardingen.

Na het doorlopen van de kleuterschool “Pinkeltje” ging hij naar de R.K. Basisschool “Paulus”. Hij was een goede leerling en is op advies naar de MAVO aan de scholengemeenschap “Nieuwelant”in Schiedam gegaan. Vervolgens gaat hij, na een geslaagd examen naar de “Rijnmond” MTS in Schiedam, waar hij algemene Werktuigbouwkunde volgt.  Na het examen gaat hij werken bij het bedrijf waar hij zijn stage periode heeft gevolgd. Hier wordt hij eerst computertekenaar voor de olie en gas industrie.

Thans werkt hij, na een korte periode bij een ander bedrijf, nog steeds bij deze baas en is inmiddels senior-drawner.

Marc heeft 6 jaar gevoetbald bij R.K. WIK in Vlaardingen en 3 jaar getennist bij Yellow Smash in Vlaardingen.

Na zijn 1e relatie is hij in 2003 gaan samenwonen met zijn vriendin Yvette en is in 2018 met haar getrouwd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genealogie.
Foto galerie VII.
Aktes en advertenties.
Top.