Kwartierstaten

De kwartierstaat is een voorgeslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. Het is m.a.w. een overzicht van iemands complete afstamming.

Omdat iedereen een vader en een moeder heeft, treedt in de kwartierstaat bij elke generatie die wordt teruggegaan een verdubbeling van het aantal voorouders op.

Als gevolg hiervan is de schematische vorm van de kwartierstaat zeer regelmatig.

Als u zelf een genealogisch onderzoek doet is het opstellen van de eigen kwartierstaat ook zeer boeiend, omdat elk gevonden feit rechtstreeks met uzelf te maken heeft, iets dat bij een stamboom veel minder het geval is.

De kwartierstaat is de meest individuele genealogie.

De hier genoemde kwartieren zijn voor zover als mogelijk terug gegaan tot en met 4 / 5 generaties.

Genealogie.

©     Copyright   Paul Serrij   2008-2018

De Serrij Familie.
Alfred P.
Arend.
Rene Robert.
Ferdinand.
Ferdinand Karel.
Hugo Ferdinand Karel.
Hugo Julius Karel.
Marcus Franciscus.
Paul Hugo.
Peter Herman.
Dennis Gregory.
Eduard Bernard.
Engelbrecht Franciscus.
Jan Hendrik.
Johannes Hendrik.
Julian Johannes.
Maarten Philip.
Maarten Willem.
Michaël Frank.
Niels Roderick.
Rene Sebastiaan.
Rick Charles.
Robert.
Robert Herman.
Robert Jan.
Rudolf Evert.
Willem 1893.
Willem 1935.