kwartieren.
aktes en advertenties.
Kwartierstaat Hugo Ferdinand Karel Serrij  geb 9 maart 1912