kwartieren.
Kwartierstaat Paul Hugo Serrij  geb 13 0ktober 1944
aktes en advertenties.