De Serrij Familie

Statistiek.
Beroepen.
Overzichten.

In deze rubriek worden aantallen en gemiddelden duidelijk gemaakt, van 1640 tot  oktober 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze rubriek zijn alle mij bekende beroepen opgenomen welke zowel Serrij’s als echtelieden hebben uitgeoefend. Het kwam veel voor dat 1 enkele persoon meerdere professies heeft uitgeoefend.

 

Algemene informatie

©     Copyright   Paul Serrij   2008-2020