Parenteel I.
Parenteel II.
Parenteel III.
Parenteel IV.
Parenteel V.
Parenteel VI.
Parenteel VII.
Parenteel VIII.
Parenteel IX.
Parenteel X.
Parenteel XI.
Parenteel XII.
Parenteel XIII.
Parenteel XIV.
Parenteel XV.
Parenteel XVI.
Parenteel XVII.
Parenteel XVIII.
Parenteel XIX.
Parenteel XX.
Parenteel XXI.
Parenteel XXII.
Parenteel XXIII.
Parenteel XXIV.
Parenteel XXV.
Parenteel XXVI.
Parentelen.

Een parenteel is een overzicht van alle afstammelingen van een bepaald ouder (paar), de stamouder (s) genoemd, niet alleen in mannelijke lijn, maar ook in vrouwelijke lijn.

Afstammelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn worden cognaten genoemd.

Deze vorm van onderzoek is meestal zeer uitgebreid. De schematische opbouw van een parenteel komt overeen met die van een stamboom, maar zijn uiteraard veel uitgebreider.

De parenteel is door zijn omvang en door allerlei praktische moeilijkheden bij het vinden van de benodigde gegevens (vaak zijn de huwende dochters moeilijk te achterhalen) een niet zo vaak gebezigde genealogie.  Zelden zijn ze geheel compleet.  

Bovendien zegt het feit dat iemand een ver familielid is de mensen niet zoveel wanneer deze een andere familienaam draagt.

Ik merk op dat de laatste jaren hiervoor wel steeds meer belangstelling bestaat omdat het zoeken naar feiten en gegevens door het digitaal bereikbaar zijn hiervan bij archieven steeds beter is.

De eigenlijke bedoeling van de parenteel is aan te tonen dat mensen, die een verschillende achternaam kunnen dragen, een gemeenschappelijke voorvader hebben.

De parenteel  wordt onder andere gebruikt in de genetica om aan te tonen dat het voor komen van bepaalde erfelijke ziekten terug te voeren is op een bepaalde stamvader, die de oerdrager van de ziekte geweest moet zijn.

©     Copyright   Paul Serrij   2009 - 2020

Genealogie.