Stamreeksen

Robert.
Rudolf Evert.

De Stamreeks is de dunste lijn van voorouders, in de meeste gevallen slechts van vader op zoon gaande: de mannelijke lijn.

De Stamboom is de oudste vorm van genealogie. Zo treffen we in het Oude Testament in het vijfde en het tiende hoofdstuk van Genesis al stamreeksen aan.

De oorspronkelijke bedoeling van de stamreeks is het aantonen van de afstamming van een bepaalde verre voorouder door het in volgorde opsommen van alle tussenliggende generaties.

In de meeste gevallen was de reden voor het opstellen van een stamreeks het aantonen van het wettig gezag of bezit, dat door erfenis van een bepaalde voorvader was verkregen.

©    Copyright   Paul Serrij   2009 - 2020

Genealogie.
Eduard Bernard.

 

De Serrij Familie

Robert Herman.
Rene Robert.
Peter Herman.
Niels Roderick.
Marcus Franciscus.
John Franciscus.
Alfred Pieter.
Jan Herman.
Engelbrecht Franciscus.
Dennis Gregory.
Rene Sebastiaan.
Maarten Philip.
Rick Charles.